ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОФОРМЛЕННЯ КВИТКІВ НА КУЛЬТУРНО- ВИДОВИЩНІ ЗАХОДИ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ Tickerry У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

місто Київ, Україна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІКЕРУМ», що зареєстроване та діє відповідно до законодавства України (надалі – «Виконавець» або «Агент») пропонує фізичним особам, фізичним особам – підприємцям та юридичним особам укласти цей Договір про надання послуг з оформлення квитків на культурно-видовищні заходи через Інтернет веб-сайт (https://tickerry.com) або мобільний додаток Tickerry у мережі Інтернет (надалі – «Договір»).

Цей Договір є публічним, відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦК України»), і його умови однакові для всіх Замовників. Також цей Договір складений в електронній формі1 і є договором приєднання відповідно до статті 634 ЦК України, його умови встановлені Виконавцем, а укладений він може бути лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому, Замовник не може запропонувати свої умови договору. Беззастережне прийняття умов Договору (здійснення Замовником оплати будь-яким способом відповідно до частини 2 статті 642 ЦК України) вважається акцептом Замовника оферти Виконавця щодо укладення даного Договору та засвідчує факт укладання цього Договору, для чого Виконавець оприлюднює даний Договір і вказує про таке:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ДОГОВОРУ

  В даному Договорі нижченаведені терміни та визначення використовуються в однині й у множині (якщо інше не випливає зі змісту терміну і/або визначення), в наступних значеннях:

  1. «Агент» чи «Виконавець» – Фізична особа – підприємець уповноважений діяти на підставі укладених договорів з Принципалом з бронювання, оформлення та продажу Квитків та/або Електронних квитків на Заходи. За цим Договором Виконавець має право надавати послуги з бронювання, оформлення та продажу Квитків та/або Електронних квитків на Заходи, які організовуються чи проводяться третіми особами або самим Виконавцем.
  2. «Анулювання» – видалення Квитків та/або Електронних квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх до вільного продажу в Системі. Якщо Замовлення в період дії Броні не сплачене в обумовлені строки, то таке Замовлення анулюється Агентом в односторонньому порядку (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на веб-сайті ..., або відповідному мобільному додатку).
  3. «Бронь» – сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.
  4. «Договір» – даний Договір про надання послуг з оформлення квитків на культурно-видовищні заходи через веб-сайт у мережі Інтернет або мобільному додатку, оприлюднений за електронною адресою в мережі Інтернет та/або доступний за вимогою Покупця в Точках продажів Квитків.
  5. «Електронний квиток» – документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування, приймання участі) Заходу, що містить назву заходу, місто, адресу, дату і час початку заходу, дату і час кінця заходу, сума квитка, номер квитка у системі, комісія системи 1 До Договору також застосовуються положення Закону України «Про електронну комерцію»; 1 штрих-код (QR-code), номер замовлення, прізвище та ім’я Покупця, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд та інше) якщо є, вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового та/або технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу та/або Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в Точці/Точках продажу в місці проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами цього Договору.
  6. «Замовлення» – один або декілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи та об’єднаних у Системі єдиним ідентифікаційним номером.
  7. «Захід» – культурно-видовищний захід, у тому числі театральний спектакль, циркова вистава, концерт у залі, клубі або на відкритому майданчику, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки за пред’явленням спеціального документа – Квитка та/або Електронного квитка. Інформація про Захід може містити дані про локацію Заходу і про можливі варіанти як дістатися до місця проведення Заходу.
  8. «Квиток» – документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування тощо) Заходу та містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення Заходу, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд і інше), вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, QR-code, а також додаткову інформацію правового та/або технічного характеру. Квиток також включає поняття Електронний квиток.
  9. «Номінальна ціна Квитка» – ціна відвідування Заходу, встановлена Принципалом для всіх Покупців.
  10. «Організатор» – юридична/фізична особа або фізична особа – підприємець, яка має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів.
  11. «Період дії броні» – період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього Періоду дії броні.
  12. «Покупець» чи «Замовник» – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа (особи), якому Агентом на умовах, встановлених цим Договором, надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи.
  13. «Принципал» – юридична/фізична особа або фізична особа – підприємець, яка доручає Агенту від імені Принципала та/або Організатора за його рахунок надавати послуги з бронювання, оформлення та реалізації безпосередньо Покупцям Квитків на Заходи, якщо інше прямо не встановлено положеннями даного Договору.
  14. «Сервісний збір» – грошові кошти, що сплачуються Покупцем Агенту при реалізації Покупцеві Квитка з Системи Агента за надані Агентом послуги за цим Договором стосовно інформаційної підтримки Покупця за допомогою сайту (мобільного додатку), або іншими каналами зв’язку, бронювання, оформлення та реалізації Квитків. Розмір Сервісного збору для кожного Квитка визначається Агентом за згодою з Принципалом або Агентом самостійно в процентному відношенні до Номінальної вартості квитка або фіксованою сумою.
  15. «Система» – автоматизована інформаційна система – програмний комплекс, призначений для бронювання Квитків, що складається з web-порталу https://tickerry.com і системи автоматизації бізнес-процесів, що відповідає вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком, а також забезпечує при заповненні бланка Квитка і випуску Квитка збереження унікальних серії та номера квитка.
  16. «Точка продажу» – каса або веб-сайт Агента (мобільний додаток) в мережі Інтернет з продажу Квитка та/або Електронного квитка.
  17. «Персональні дані» – термін використовується в розумінні положення Закону України «Про захист персональних даних».
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. Даний Договір регламентує умови та порядок надання Агентом, якому належить веб- сайт Tickerry (або мобільний додаток), послуг з оформлення Квитків на культурно- видовищні заходи за допомогою технічних можливостей веб-сайту Tickerry (мобільного додатку) у мережі Інтернет, порядок реалізації Квитків та зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим в Агента та/або Покупця і інших третіх осіб.
  2. Надання Агентом послуг з оформлення, продажу Квитків Покупцеві проводиться виключно на умовах цього Договору та лише у разі його повного і беззастережного акцепту Покупцем. Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови даного Договору, продаж Квитків не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами даного Договору після акцепту умов Договору та оплати Квитка. Повернення коштів за придбаний Покупцем Квиток та/або Електронний квиток можливе лише в порядку і на умовах, встановлених даним Договором. 2.3. Покупець здійснює придбання Квитків у Агента на умовах платності за угодою з Агентом. Оплата Покупцем проводиться шляхом готівкової оплати або безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Агента в фінансовій установі на підставі рахунку, який виставляється Агентом.
  3. Агент має право в будь-який час вносити зміни до оферти в т.ч. щодо укладення даного Договору. Зміни до оферти оприлюднюються і доводяться до загального відома за допомогою публікації за електронною адресою: https://tickerry.com/privacy/ в мережі Інтернет та/або в Точці продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту оферти щодо укладення цього Договору означає акцепт ним оферти з урахуванням внесених змін. Умови Оферти, які були змінені, не поширюються на послуги, які були надані Покупцю до внесення відповідних змін.
  4. Умови даного Договору дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату через веб-сайт . (мобільний додаток), так і в Точках продажу, і не залежать від форми оплати.
  5. Агент має право розірвати цей Договір в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення Покупцем умов даного Договору та інших правил, доведених до відома Покупця.
  6. Місцем укладення цього Договору є місто Київ, Україна. Правом, яке регулює цей Договір, є матеріальне право України.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Предметом даного Договору є надання Агентом Покупцеві послуг з оформлення Квитків на культурно-видовищні заходи через веб-сайт Tickerry (мобільний додаток) у мережі Інтернет: з бронювання, продажу та доставки Квитків на Заходи в порядку та на умовах, передбачених даним Договором (надалі – «Послуги»).
  2. Відповідальним за якість наданих за цим Договором Послуг перед Покупцем несе Агент.
  3. Агент не несе відповідальності за дії Принципала та/або інших осіб, що діють від імені та за дорученням Агента, або від свого імені, але за дорученням Принципала, у тому числі у зв’язку з реалізацією такими особами Квитка, а також за організацію, проведення та зміст Заходу.
  4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Покупець визнає та погоджується з наданням Агенту своїх персональних даних, а також персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвища, імені, по-батькові, статі, контактного номеру телефону, міста, вулиці, номеру квартири, будинку та адреси електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець надає Агенту право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцеві Послуг через укладання Договору, обумовлених даним Договором, в тому числі з метою отримання в майбутньому Покупцем рекламних повідомленнях про Заходи, Квитки, які реалізуються Агентом. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням цього Договору, додаткової згоди Покупця на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних Покупця – безстроковий. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ним чи третіми особами [в т.ч. визначеними в Договорі] при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Договором.
  5. Погоджуючись з умовами даного Договору Покупець надає право Агенту та/або третім особам здійснювати фото та/або відео зйомку Заходу, на якому може бути присутній Покупець та право використовувати відео та/або фото із зображенням Покупця та/або третіх осіб. Агент має право використовувати відео та/або фото із зображенням Покупця в т.ч. в комерційних цілях, в тому числі розміщувати їх на сайтах в мережі Інтернет (зокрема, і на сайті Tickerry (мобільному додатку)), в рекламі тощо без будь-яких виплат чи відшкодувань на користь Покупця.
 4. ПРИЙНЯТТЯ АКЦЕПТУ
  1. Даний Договір є документом, що підтверджує наявність договірних взаємовідносин між Покупцем та Агентом щодо придбання Квитка. Акцептування Покупцем умов оферти Агента щодо укладення даного Договору здійснюється шляхом вчинення Покупцем дій, передбачених у пункті 4.3. даного Договору (надалі – «Акцепт оферти»). Вчинення Акцепту оферти Покупцем здійснюється добровільно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є погодженням Покупця на укладення даного Договору у письмовій формі відповідно до частини 2 статті 642 ЦК України.
  2. До здійснення Акцепту оферти Покупець повинен упевнитися в тому, що всі умови даного Договору йому зрозумілі, і Покупець приймає умови цього Договору безумовно та в повному обсязі.
  3. Акцепт оферти здійснюється Покупцем однаково в разі придбання Квитка шляхом вчинення наступних дій:
   1. шляхом звернення до Точки продажу та/або шляхом звернення до веб-сайту (мобільному додатку) Агента та/або шляхом здійснення комунікації через можливі засоби телекомунікації Агенту, які є можливими, доступними і запропонованими Агентом;
   2. шляхом вибору конкретного Заходу та категорії Квитка/ів з наявних в Агента на момент звернення Покупця;
   3. шляхом ознайомлення з умовами даного Договору і прийняттям таких умов;
   4. шляхом ознайомлення з віковими обмеженнями щодо обраного Покупцем Заходу, а також шляхом надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Покупця Квитка.
  4. Після вчинення дій, передбачених у пункті 4.3 даного Договору Покупець, в залежності від обраного способу здійснення Замовлення: проводить оплату Замовлення згідно з обраним Покупцем способом придбання з відповідним такому способу придбання способом оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.
  5. Після здійснення оплати Замовлення Покупець одержує Квиток самостійно в Точці продажу чи шляхом оформлення доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Квитка в пам’ять технічного пристрою, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Квитка для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.
   1. При замовленні Квитка за допомогою веб-сайту (мобільного додатку) або інші засоби телекомунікації Агента Покупцеві повідомляється (або направляється sms-повідомлення на контактний номер телефону та/або електронну поштову адресу Покупця) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов’язаний повідомити (разом зі своїми прізвищем та ім’ям) при отриманні Квитка в Точці продажу або при отриманні Квитка при його доставці. При зверненні до Точки продажу отримання Квитка проводиться на місці або здійснюється його доставка за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до питання доставки Квитків, розміщена на веб-сайті (мобільному додатку) Агента .............. та є невід’ємною частиною даного Договору.
   2. Відповідно до положень пункту 4.5 цього Договору Покупець може отримати Електронний квиток за допомогою відправки Агентом Квитка на вказану Покупцем адресу електронної пошти або за допомогою інших засобів телекомунікації. Відправлення Квитка здійснюється лише за умови повного виконання Покупцем зобов’язання по оплаті вартості Квитка і Сервісного збору (у разі необхідності сплати Сервісного збору).
 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
  1. Покупець має право здійснити оплату Квитка та Сервісного збору будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про які розміщена на веб-сайті (мобільному додатку) Агента: .........
  2. Зобов’язання Покупця щодо оплати вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів на поточний рахунок Агента в фінансовій установі або до каси Агента та/або до Точки продажу.
  3. У разі оплати Замовлення банківською платіжною картою на веб-сайті (мобільному додатку) Агента та/або у Точці продажу, Покупець зобов’язаний використовувати банківську карту, випущену на ім’я Покупця. Одночасно з цим в Точці продажу Квитків Покупець повинен надати Агенту для ознайомлення оригінал документу, що засвідчує особу Покупця. Покупець несе повну, одноособову відповідальність за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані емітентом до вартості банківської картки.
  4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на веб-сайті (мобільному додатку) Агента та оплати Замовлення за допомогою банківської платіжної карти або іншим безготівковим способом, інформація про який може бути наведена на веб-сайті (мобільному додатку) Агента.
  5. З моменту здійснення Покупцем оплати Замовлення, відповідно до п. 5.2 даного Договору, Замовлення вважається виконаним, і у Покупця виникає право скористатися Квитком і відвідати Захід або прийняти в ньому участь.
  6. У випадку неоплати або лише часткової оплати Покупцем Замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається неоплаченим і анулюється.
 6. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
  1. Повернення Номінальної ціни Квитка Покупцеві здійснюється лише в порядку та на умовах даного Договору.
  2. Грошові кошти, що надійшли Агенту в якості оплати Квитка, підлягають поверненню Покупцеві тільки у разі відміни/заміни/переносу Заходу та при отриманні Агентом відповідного офіційного листа Принципала/Організатора заходу, в якому зазначаються умови (термін, час, місце) і порядок повернення Квитків. Інформація про порядок, строки, час і місце повернення квитків розміщується на веб-сайті (мобільному додатку) Агента. У разі, якщо повернення коштів Покупцям від скасованого, заміненого або перенесеного заходу за Квитки, придбані у Агента, здійснюється в касах Принципала та/або Організатора Заходу, згідно з офіційним листом Принципала та/або Організатора, Покупець не має права пред’являти претензії до Агента щодо повернення грошових коштів. Від заміненого або перенесеного Заходу, якщо Покупець не згоден на таку заміну/перенесення, Покупцю повертаються грошові кошти в день Заходу в касах Принципала та/або Організатора заходу, згідно з офіційним листом Принципала та/або Організатора, якщо інше не вказано в офіційному листі Принципала та/або Організатора. Покупець не має права пред’являти претензії до Агента щодо повернення грошових коштів за відміну/заміну/перенос Заходу.
  3. Грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов’язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного Квитка.
  4. Повернення Сервісного збору Агентом не здійснюється, так само як не підлягає поверненню вартість доставки Квитків, якщо послуга доставки була додатково замовлена Покупцем.
  5. Повернення грошових коштів відповідно до умов даного Договору за придбані
  6. Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажів або на веб- сайті (мобільному додатку) Агента, якщо дане місце повернення вказано в офіційному листі Принципала/Організатора Заходу згідно з пунктом 6.2. даного Договору.
  7. Повернення грошових коштів, сплачених Покупцем в якості оплати Номінальної ціни Квитка, у зв’язку з тим, що Агент при реалізації Квитків на Заходи діє від імені та за рахунок Принципала, здійснюється Принципалом самостійно.
  8. Агент зобов’язується за вимогою Покупця надати йому інформацію про особу, відповідальну за повернення Номінальною ціни Квитка. У випадку, якщо зазначена особа Агенту невідома, Агент зобов’язується на вимогу Покупця направити Принципалу відповідне звернення з вимогою вказати відповідальну за повернення Номінальної ціни Квитка особу. У термін не пізніше 10 (Десяти) робочих днів після отримання відповіді від Принципала, Агент зобов’язаний надати копію відповіді Принципала Покупцеві. Положення цього пункту не впливають на право Покупця самостійно звернутися до Принципала за роз’ясненнями.
  9. Покупець підтверджує та погоджується з тим, що інформація про порядок і підстави повернення Номінальною ціни Квитка, а також інформація щодо особи, що зобов’язана здійснювати таке повернення, Агентом доведені до Покупця в повному обсязі та йому зрозумілі.
  10. Агент не здійснює повернення грошових коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями, прихованою, підробленою або будь-яким штучним способом спотвореною інформацією.
 7. ПЕРЕДАЧА КВИТКІВ
  1. Передача квитків Покупцеві здійснюється наступними способами на вибір Покупця: 7.1.1. Доставка Квитка кур’єрською службою за додаткову оплату такої додаткової послуги.
   1. Покупець самостійно та за власний рахунок забирає Квиток у Агента, або в Точці продажу.
   2. На електронну пошту Покупця, вказану Покупцем при оформленні Замовлення, Агентом відправляється лист, у вкладенні якого знаходиться Електронний квиток з унікальним штрих-кодом, який перед використанням необхідно роздрукувати. Зазначений Електронний квиток дає право Покупцю на відвідування Заходу або прийняття в ньому участі.
 8. АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ
  1. Анулювання Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:
   1. Відмова Покупця від оформлення Замовлення максимум за 5 (П’ять) календарних днів до початку Заходу, якщо інше не зазначено Принципалом/Організатором Заходу;
   2. Відсутність оплати зі сторони Покупця протягом 15-и хвилин після оформлення Замовлення, якщо використовуються електронні засоби телекомунікації, в т.ч. в сфері банківських послуг;
   3. Відсутність зі сторони Покупця оплати протягом 1 (Одної) доби після оформлення Замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена через термінал;
   4. При замовленні кур’єрської доставки кур’єр не зміг здійснити передачу квитків Покупцеві у зв’язку з відсутністю Покупця за вказаною Покупцем адресою.
 9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ
  1. Покупець має право:
   1. Отримувати з загальнодоступних джерел інформацію щодо ціни Квитків на Заходи та сервісні послуги інших офіційних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання Квитків у Агента.
   2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявні категорії Квитків та іншу інформацію щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, або здійснивши дзвінок Агенту чи з використанням інших способів телекомунікації, зазначеними на веб-сайті (мобільному додатку) Агента.
   3. Обрати зручний для Покупця спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на веб-сайті (мобільному додатку) Агента та/або в Точці продажу Агента. Агент не несе відповідальності за неправильно обраний Покупцем спосіб оплати Квитка.
   4. Надсилати відгуки щодо роботи Агента за контактами, вказаними на сайті (мобільному додатку) Агента та/або Принципала та/або Організатора.
   5. За своїм вибором придбати Квиток або Електронний квиток на Захід, якщо можливість придбання Квитка на такий Захід допускається Принципалом та/або Організатором і зазначена Агентом на його веб-сайті (мобільному додатку).
   6. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Агента до моменту здійснення оплати Замовлення відповідно до умов, передбачених даним Договором. Така відмова Покупця не потягне за собою виникнення у Агента зобов’язань перед Покупцем за цим Договором чи поза ним.
  2. Покупець зобов’язаний:
   1. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу, які можуть бути використані при здійсненні оплати вартості Квитка.
   2. При укладенні цього Договору ознайомитися з його умовами та прийняти запропоновані Агентом усі правила купівлі Квитків, умови даного Договору, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін цього Договору.
   3. При здійсненні оформлення Замовлення надати достовірну, точну і повну інформацію щодо себе (персональні дані). Покупець визнає, що Покупець несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту. Покупець визнає, що він не має жодних претензій до Агента за некоректно оформлене Покупцем з використанням веб-сайту (мобільного додатку) Агента Замовлення (оскільки Покупець самостійно не переконався в коректності такого Замовлення). Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання Послуг та продажу Квитка на умовах, що відрізняються від викладених у даному Договорі.
   4. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення, Послуг Агента та Сервісного збору.
   5. У разі придбання Квитка за допомогою веб-сайту (мобільного додатку) Агента за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг з доставки, звернутися до Точки продажу Агента для отримання Квитка не пізніше дати проведення Заходу. В момент звернення щодо отримання Квитка повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред’явити документ, що засвідчує особу Покупця Квитка. У разі, якщо Покупець не вчинив своєчасно обмін Квитка з причин, не залежних від Агента, Агент визнається тим, що належно виконав свої зобов’язання, передбачені даним Договором. Покупець не має права пред’являти претензії до Агента у разі неотримання Квитка до дати проведення Заходу з причин, що не залежать від Агента.
   6. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення та/або будь-яку інформацію, що може носити неправомірний характер або заподіяти будь- яку шкоду Агенту, Принципалу, Організатору чи будь-яким третім особам.
   7. Виконувати положення та умови покупки, встановлені Організатором/Принципалом, з яким він буде співпрацювати в рамках відвідування обраного Заходу.
  3. Агент має право:
   1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення та/або оплати Замовлення та Послуг згідно умов, передбачених даним Договором.
   2. При відмові Покупця прийняти умови даного Договору на викладених у Договорі умовах – відмовити Покупцеві в продажі Квитка і в наданні Послуг. Агент має право без пояснення причин відмовити Покупцеві в бронюванні та/або продажу Квитків.
   3. Агент не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв’язку (телекомунікації), за допомогою яких Покупець здійснює з’єднання з Агентом.
   4. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Агента, в тому числі веб-сайту (мобільного додатку) Агента, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування веб-сайту (мобільного додатку) Агента, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до веб-сайту (мобільного додатку) Агента.
   5. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в будь-який час в односторонньому порядку, повідомляючи Покупця про дані зміни через доступні засоби телекомунікації.
   6. Включати до вартості Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір. Вартість доставки Квитків Покупцем оплачується окремо.
   7. Вимагати від Покупця повної оплати вартості Квитка перед тим, як здійснити йому продаж та/або передачу Квитка.
   8. Анулювати оформлене Замовлення, якщо Замовлення не буде оплачене в Період дії броні. Анульоване Замовлення не може бути відновлено для повторної оплати, окрім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.
   9. При недотриманні чи порушенні Покупцем будь-якого з пунктів цього Договору – відмовити Покупцю в подальшому наданні Послуг, оформленні Замовлення.
   10. Агент не зобов’язаний інформувати Покупця про скасування Заходу з незалежних від Агента причин, якщо інше не визначено умовами співробітництва між Агентом і Принципалом/Організатором.
   11. Агент має право здійснювати розсилку інформації про Заходи або надавати Покупцям іншу інформацію, яка стосується Заходу (ів), через використання Персональних даних Покупця(ів).
  4. Агент зобов’язаний:
   1. Надавати Покупцю необхідну інформацію щодо Заходів (в тому числі про дату, місце і час повернення коштів за придбані Квитки в разі скасування/заміни/переносу Заходу). Підставою для надання зазначеної інформації є офіційний лист Принципала та/або Організатора – інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на веб-сайті (мобільному додатку) Агента та надає у Точці продажу.
   2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформлення Замовлення та/або надання Послуг чи здійснення власної господарської діяльності, якщо інше не визначено домовленостями між Покупцем та Агентом.
 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
  1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та умовами цього Договору. Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Покупцеві обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом та/або Організатором і Покупцем з метою реалізації Квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом.
  2. Агент не несе відповідальності за перенесення/заміну/скасування Заходу. Агент не є зобов’язаною особою, а також однією зі сторін за угодою, укладеною між Принципалом і Покупцем, у зв’язку з придбанням останнім Квитка.
  3. Агент не несе відповідальності за невідповідність організованих Принципалом та/або Організатором Заходів очікуванням Покупця та/або суб’єктивній оцінці Покупця. Поради та/або рекомендації, надані Покупцеві, не вважаються гарантіями.
  4. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з власними діями по допущенню помилок і неточностей у наданих Покупцем даних.
  5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та/або моральну шкоду, понесену Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння Покупцем інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та/або використання Послуг.
  6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, терористичні акти, масові заворушення, страйки, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах. Сторона, яка потрапила під дію обставин непереборної сили, зобов’язана впродовж 3 (Трьох) календарних днів телефаксом, телеграфом або письмово повідомити іншу сторону про виникнення, вид і можливу тривалість дії вказаних обставин або перешкод.
  7. Агент не несе відповідальності за працездатність та/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем для звернення до веб-сайту (мобільного додатку) Агента, а також за збереження інформації, в тому числі Квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов даного Договору.
 11. ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТКОК
  1. При придбанні Квитка Покупець зобов’язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, номер телефону, а також вказати прізвище та ім’я особи, на яку здійснюється оформлення Квитка (в окремих випадках – паспортні дані, якщо такі вимоги передбачені законодавством України та/або встановлені Принципалом і/або Організатором). У разі ненадання такої інформації (дійсних адреси електронної пошти, номеру телефону, прізвища та імені Покупця або іншої особи, паспортних даних), а так само у разі надання неправдивої або недійсної інформації, Агент вправі відмовити Покупцеві в придбанні Квитка.
  2. Покупець приймає і погоджується з тим, що Покупець повною мірою несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної адреси електронної пошти.
  3. Електронний квиток надсилається Покупцеві на електронну поштову адресу Покупця або передається в друкованому варіанті лише за умови дотримання Покупцем умов даного Договору про оплату вартості Квитка і Сервісного збору (у випадку стягнення Сервісного збору).
  4. Покупець у разі потреби зобов’язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Квитка. При здійсненні друку Квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язку, встановленого цим пунктом, Покупець повною мірою несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), в тому числі в разі відмови Принципалом/Організатором в проході на Захід або в прийнятті участі в такому заході. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, у разі порушення умов даного пункту, у зв’язку з тим, що Агент не є стороною за договором надання послуг, пов’язаних з проведенням Заходу.
  5. Покупець має право, якщо це допускається Принципалом та/або Організатором і про це вказано Агентом в момент оформлення Квитка на веб-сайті (мобільному додатку) Агента, при проході на Захід пред’явити Електронний квиток, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.
  6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист Квитка від копіювання. У разі копіювання Квитка доступ на Захід буде відкритий по тому Квитку, який був пред’явлений першим.
  7. Пред’явник Квитка, чиї персональні дані зафіксовані в Квитку (Покупець або інша особа), за погодженням з Агентом має право звернутися до Точки продажу Агента до початку проведення Заходу для отримання Квитка на підставі документа, що посвідчує особу. У разі обміну Покупцем Квитка на Квиток до дати або в день проведення Заходу, Покупець Квитка втрачає право здійснити прохід на Захід за Квитком. В такому випадку прохід на Захід буде здійснюватися лише за Квитком.
 12. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
  1. Всі спори, що виникають при виконанні даного Договору або у зв’язку з тлумаченням його умов, вирішуються шляхом переговорів.
  2. У випадку недосягнення домовленості шляхом переговорів, спір вирішується у порядку, встановленому чинним законодавством України. При цьому спори підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Агента.
  3. Щодо усіх інших питань, не передбачених даним Договором, сторони керуються законодавством України.
 13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  1. Агент, його співробітники, директори, посадові та/або службові особи чи інші пов’язані з Агентом особи, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, у тому числі ті, що діють від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу Квитка, а також в результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця, включаючи упущену вигоду.
 14. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ ТА ДОГОВОРУ
  1. Оферта Агента щодо укладення цього Договору набуває чинності з моменту її розміщення на сайті (мобільному додатку) Агента та діє безстроково протягом часу її розміщення на сайті Агента. Положення цього пункту поширюються також на зміни чи доповнення зміни до оферти щодо укладення цього Договору, які розміщуються на сайті (мобільному додатку) Агента.
  2. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення сторонами в порядку, передбаченому Договором (акцепту оферти). Також цей Договір може бути укладено в письмовій формі чи в іншому порядку, встановленому законодавством України, зокрема, і в електронній формі відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну комерцію», «Про електронний цифровий підпис» та відповідно до інших нормативно-правових актів України.
  3. Цей Договір є безстроковим та діє протягом невизначеного часу до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором або до його припинення в порядку, встановленому Договором чи законодавством України.
 15. РЕКВІЗИТИ АГЕНТА